Vorige week heb ik globaal en heel snel laten zien wat CAGED is en hoe het kan werken. Het is een uitgebreid systeem met veel kanten. Een blog is veel te klein om precies te laten zien wat de potentie van het CAGED systeem is. Deze week wil ik het iets tastbaarder maken met een uitgewerkt voorbeeld.

CAGED voorbeeld

Ik wil je een voorbeeld geven van hoe je met CAGED werkt en zal dat doen aan de hand van een eenvoudig schema.

| Em        | G         | C          | D         |

Je kunt de E-mineur pentatonische ladder gebruiken om over dit schema te improviseren. Helaas zit daar geen C in. Op het C-akkoord kun je dus geen grondtoon spelen. Wel een E en een G, dus er blijft nog genoeg over. Op deze manier kun je best een heel leuke solo spelen. Je hebt het misschien al zat gedaan.

Met CAGED kun je een stap verder. Je speelt dan over elk akkoord zijn eigen pentatonische ladder. Over het Em-akkoord speel je E-mineur pentatonisch, over het G-akkoord G-majeur pentatonisch, over C speel je C-majeur pentatonisch en over D speel je D-majeur pentatonisch. Als je één vorm van de pentatonische ladder kent is dit heel lastig. Je blijft namelijk heen en weer schuiven over de hals. Als je ze alle vijf kent, kun je het in één positie houden.

De kracht van CAGED

CAGEDexample

Je wil bijvoorbeeld een solo in de 7ste positie spelen. Je kijkt dan hoe je de akkoorden daar kunt pakken. Em in de Am vorm, G in de C vorm, C in de E vorm en D in de G vorm en nu weet je ook welke vorm van de pentatonische ladder je moet spelen op welke akkoord

Met deze aanpak speel je altijd de juiste noten over de akkoorden. De verschillen zijn in dit voorbeeld minimaal. Over Em en G speel je precies dezelfde ladder. Op het C-akkoord veranderd de B in een C en op het D-akkoord de G in een Fis. Het mooie is dat je daar niet bij na hoeft te denken, want je pakt gewoon een andere vorm van de pentatonische toonladder.

Je gebruikte de pentatonische vormen dus net als een barré akkoord. Met één vorm kun je bijvoorbeeld alle mineur 7 akkoorden pakken.

Je hebt nu dit akkoordenschema in de zevende positie gespeeld, maar je kan het ook in de tiende, twaalfde, derde of vijfde  spelen. Telkens pak je de akkoorden met een andere akkoordvorm (greep) en daar hoort dan weer een andere vorm van de pentatonische ladder bij.

‘Moeilijke’ akkoordenschema’s

Maakt het nu nog uit of de akkoorden in een toonladder zitten? Nope! Neem bijvoorbeeld het volgende schema.

| Em        | As         | B          | Cm         |

Het maakt niet uit of het klinkt, maar over dit schema is net zo goed te improviseren als het eerste schema. Je kijkt namelijk per akkoord.

Je kunt in de derde/vierde positie blijven en een solo spelen over dit schema.

Em is hetzelfde als G en Cm is hetzelfde als Es, laten we daar vanuit gaan.

Gebruik de E-vorm voor het G-akkoord om over Em te spelen. Dan E vorm voor het As-akkoord, de G-vorm voor het B-akkoord en de C-vorm voor Es om over Cm te spelen.

Je kunt dit net zo uitwerken als ik hierboven in het plaatje heb gedaan voor het eerste voorbeeld.

Vragen? Reageer door hieronder een reactie te plaatsen.